Regulamin strony internetowej Salonu Podłóg Drewnianych “Dębowy Młyn”

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Salonu Podłóg Drewnianych “Dębowy Młyn” spółka cywilna Łukasz Adamczak Adam Rejdukowski z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ulicy Iglastej 6, dostępnej pod adresem https://debowymlyn.pl/.
Właścicielem strony internetowej jest Salon Podłóg Drewnianych “Dębowy Młyn” spółka cywilna Łukasz Adamczak Adam Rejdukowski.
Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych – Salon Podłóg Drewnianych “Dębowy Młyn” spółka cywilna Łukasz Adamczak Adam Rejdukowski z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ulicy Iglastej 6.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

  • Udzielania odpowiedzi na zapytania
  • Wysyłania ofert marketingowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

III. Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na stronie internetowej bez zgody właściciela jest zabronione.

IV. Postanowienia końcowe

Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania ze strony internetowej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby właściciela strony internetowej.

V. Informacja o plikach cookie

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika.
Pliki cookie są wykorzystywane do celów statystycznych i analitycznych.
Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej.

VI. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z właścicielem strony internetowej pod adresem debowy.mlyn@gmail.com lub numerem telefonu 730332337.