Chapel Rustic B

| 0

 • dopuszczalne:
 • – sęki otwarte wypełnione szpachlą max 80 mm
 • – wypełnione otwarte uszkodzenia do 60 mm są dopuszczalne
 • – pęknięcia na powierzchni max 400 mm
 • – biel max 25 mm szerokości
 • – pęknięcia na końcach max 150 mm
 • – rdzeń na długości max do 50% deski
 • – defekty związane ze wzrostem drzewa max 10 mm szerokości
 • – różnice w odcieniach

 • niedopuszczalne:
 • – ślady po owadach
 • – uszkodzenia mechaniczne
 • – wrośnięta kora