WAKOL PS 275

| 0

  • Gruntówka wzmacniająca
  • Gotowa do użycia gruntówka do wzmacniania porowatych i całkowicie kruchych, chłonnych jastrychów cementowych.
  • Do stosowania w pomieszczeniach.