WAKOL PU 280

| 0

 • Gruntówka poliuretanowa
 • 1-składnikowa gruntówka na bazie żywic reaktywnych do:

  – gruntowania chłonnych i niechłonnych podłoży,

  – wzmacniania osłabionych powierzchni jastrychu,

  – izolacji wilgotności resztkowej do maks. 6 CM % w jastrychach cementowych bez ogrzewania podłogowego,

  – izolacji wilgotności resztkowej do maks. 3 CM % w jastrychach cementowych z ogrzewaniem podłogowym,

  – izolacji wilgotności resztkowej w posadzkach betonowych do maks. 7 % w jednostkach wagowych.
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.