WAKOL Z 615

| 0

 • Masa wyrównawcza, niskopyląca
 • Niskopyląca, o niskich naprężeniach, cementowa masa wyrównawcza do wyrównywania nierówności warstwami o grubości od 1 do 10 mm bez wypełniacza, z wypełniaczem od 10
  do 30 mm, nadaje się pod:

  – wykładziny tekstylne,

  – wykładziny elastyczne,

  – parkiet od 2mm,

  – wykładziny korkowe,

  – podłoża o większym obciążeniu od 3 mm.